۶۴٪ تخفیف ویژه فقط برای امروز

مشاهده محصولات شگفت‌انگیز

اشیا در فال قهوه

 • تفال قهوهمعنی تلمبه در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی تلمبه در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش تلمبه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. تلمبه نمادی از هشدار و احتیاط است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان تلمبه در…

 • تفال قهوهمعنی فانوس در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی فانوس در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش فانوس در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، فانوس نمادی مثبت است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان فانوس در…

 • تفال قهوهمعنی ماسک در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی ماسک در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد ماسک در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. ماسک نمادی از احساسات، افکار و شخصیت پنهان است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان…

 • تفال قهوهمعنی حلقه ازدواج در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی حلقه ازدواج در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد حلقه ازدواج در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. حلقه ازدواج نمادی از کمال، همبستگی و هماهنگی است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل…

 • تفال قهوهمعنی دستبند و پابند در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی دستبند و پابند در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش دستبند و پابند در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. دستبند و پابند نمادی از وظایف، تعهدات یا شرایط اجتناب ناپذیر هستند. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین…

 • تفال قهوهمعنی جوراب در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی جوراب در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش جوراب در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. جوراب نمادی از شخصیت و خصوصیات اخلاقی است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان جوراب…

 • تفال قهوهمعنی کفش در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی کفش در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد کفش در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی می‌توان گفت کفش نمادی مثبت است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان…

 • تفال قهوهمعنی گردنبند در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی گردنبند در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد گردنبند در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. گردنبند نمادی از امید، محبت، وحدت و انسجام است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان…

 • تفال قهوهمعنی تاج در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی تاج در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد تاج در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نقش تاج می‌تواند نشان دهنده احساس و دیدگاه ما درباره جهان باشد. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی…

دکمه بازگشت به بالا