۶۴٪ تخفیف ویژه فقط برای امروز

مشاهده محصولات شگفت‌انگیز

تفال قهوه

 • معنی تلمبه در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی تلمبه در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش تلمبه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. تلمبه نمادی از هشدار و احتیاط است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان تلمبه در…

 • معنی کدو تنبل در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی کدو تنبل در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش کدو تنبل و کدو در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند. کدو تنبل و کدو نمادی از رفاه، سعادت و کامیابی هستند. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین…

 • معنی هرم در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی هرم در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش هرم در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. هرم نمادی از پایداری و ماندگاری است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان هرم در…

 • معنی چهار گوش یا مربع در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی چهار گوش یا مربع در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش چهار گوش یا مربع در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چهار گوش یا مربع نمادی از مرز و فاصله است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به…

 • معنی پرستار در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی پرستار در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش پرستار در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. پرستار نمادی از احترام، کمک و درمان است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان پرستار…

 • معنی بیضی در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی بیضی در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد بیضی در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نماد بیضی نشانگر بارداری و تشکیل خانواده است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان بیضی…

 • معنی پنج ضلعی در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی پنج ضلعی در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نماد پنج ضلعی در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. پنج ضلعی نمادی از قدرت، کنترل، نیرو و سختی است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر…

 • معنی گلابی در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی گلابی در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش گلابی در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. گلابی نمادی از پول، ثروت، درآمد و گاهی بیماری است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل…

 • معنی فانوس در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  معنی فانوس در فال قهوه و تفسیر کامل آن

  نقش فانوس در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، فانوس نمادی مثبت است. در ادامه این نوشته از سایت تاپترین به بررسی تفسیر کامل نشان فانوس در…

دکمه بازگشت به بالا