غزلیات حافظ

دیوان حافظ کتابی است مشتمل بر اشعار باقی‌مانده از حافظ است که بیشتر این شعرها به زبان فارسی است؛ اما اشعار ملمع (به زبان فارسی و عربی) و یک غزل تمام عربی هم در آن وجود دارد. غزلیات حافظ مهم‌ترین بخش این دیوان هستند. شعرهایی در قالب شعری قطعه، قصیده، مثنوی و رباعی که شامل ۴۹۵ غزل در ویرایش قزوینی و غنی، ۴۸۶ غزل در ویرایش دوم خانلری و ۴۸۴ غزل در ویرایش سایه است. از این غزلیات برای گرفتن فال حافظ استفاده می‌شود.

  • فال حافظ آنلاین با تفسیر واقعی

    فال حافظ آنلاین اصلی با تفسیر

    فال حافظ آنلاین تاپترین با معنی اصلی کامل‌ترین تفسیر را بین فال های حافظ دارد ⭐ با تعبیر فال حافظ تاپ‌ترین در موضوعات مختلف ازدواج، عشقی و استخاره سرنوشت خود را بسنجید.

دکمه بازگشت به بالا